Rygge opplever i sin helhet en pågående utvikling og stor tilflytting fra både nær og fjernt. Størst er flyttestrømmen sydover fra blant annet Oslo, med stor kjøpekraft på lasset. Selv med en landlig beliggenhet, er de mer urbane og sentrale strøk likevel bare en kort reise unna med enten bil, buss eller og, til og med fly til fjernere destinasjoner. Og med den planlagte jernbaneutbyggingen vil reisetiden forkortes vesentlig og gjøre Halmstad til et enda mer attraktivt boligområde.

Utviklingen er langt på vei gitt, om man ser på tilsvarende steder som de seneste årene har fått vesentlig forkortet reisetiden til hovedstaden. Rygge og Halmstads fremtidsutsikter virker svært lyse. En investering i en ny og moderne, vedlikeholdsfri leilighet i Rygge Atrium fremstår dermed fornuftig.